Close

Silver package

Wie schrijft onze geschiedenis?

Schoolboeken: elke leerling gebruikt ze weleens en bijna altijd is er kritiek op. Ze zouden te gekleurd zijn, of te weinig aandacht besteden aan belangrijke onderwerpen als slavernij en seksuele diversiteit. Vorige maand nog waren er Kamervragen over een vmbo-lesboek, waarin volgens PVV-Kamerleden de Joodse geschiedenis niet goed aan bod kwam. Het standaardantwoord van de minister is […]

Read More...

Majesteitsschennis mag niet.. maar hoezo niet dan?!

Majesteitsschennis is een begrip dat zijn oorsprong heeft in het Romeins recht (Latijn: crimen laesae maiestatis). De majesteit (“majestas”) van de Romeinse republiek werd geschonden wanneer iemand zich minachtend over de republiek en haar instellingen uitliet. Diverse ongepast geachte handelingen zoals feestvieren na een nederlaag van het Romeinse leger of het spotten met de religieuze ceremoniën van de staat werden gezien als majesteitsschennis. Toen de keizer alle […]

Read More...

Een enkeltje Jupiter van meer dan een miljard euro

Juno is een Amerikaanse onbemande ruimtevlucht naar de planeet Jupiter, gelanceerd in 2011. Deze sonde is het tweede ruimtevaartuig uit NASA‘s New Frontiers-programma. Juno moet vanuit een polaire baan informatie vergaren over de planeet. De gangbare theorie over het ontstaan van ons zonnestelsel gaat uit van een grote stof- en gaswolk, waaruit zich de zon en planeten vormden. Jupiter bestaat net als de zon hoofdzakelijk uit waterstof en helium; ze […]

Read More...