Close
https://vimeo.com/manage/385188991/general

Majesteitsschennis mag niet.. maar hoezo niet dan?!

Majesteitsschennis is een begrip dat zijn oorsprong heeft in het Romeins recht (Latijncrimen laesae maiestatis). De majesteit (“majestas”) van de Romeinse republiek werd geschonden wanneer iemand zich minachtend over de republiek en haar instellingen uitliet. Diverse ongepast geachte handelingen zoals feestvieren na een nederlaag van het Romeinse leger of het spotten met de religieuze ceremoniën van de staat werden gezien als majesteitsschennis. Toen de keizer alle sleutelposities in de staat ging innemen werd majesteitsschennis al gauw een synoniem voor belediging van het staatshoofd. In veel landen wordt het begrip ook nu in deze beperkte zin uitgelegd. In andere landen is het ook nu nog strafbaar om “de goede naam van de republiek” in diskrediet te brengen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *